O!P 2020

Mrówka po raz pierwszy pojawiła się jako jedna z ilustracji w książce „Przestarzały jak człowiek”. Tam otwiera rozdział „Jak w miniaturze”.

Teraz robi samodzielną karierę promując czwartą edycję konkursu O!ZNAKI Pracy.

Również w tandemie i bardziej złożonych konfiguracjach.

Autorką pracowitej mrówki, podobnie jak wielu innych ilustracji w „Przestarzałym jak człowiek” jest Elżbieta Kiełczykowska.