Konfucjusz jako infuencer

Poszukiwanie nowego modelu organizacji stało się procesem permanentnym. Budowanie strategii, wyznaczanie kolejnych celów, kryteriów oceny, ścieżek kariery zawodowej i mierników efektywności. Abecadło współczesnego HR. Cywilizacja przemysłowa zostawiła nas z dziedzictwem organizacji jako maszyny służącej do produkowania, cywilizacja cyfrowa wyposażyła w niepomiernie większe możliwości łączenia ludzi w sieci organizacyjnych zależności, nieustającej oceny i motywacji. Czy w […]