Wasz Kurier Ilustrowany

Jest numer drugi. Kwietniowy. Polecam wersję do pobrania Wasz Kurier Ilustrowany O!ZNAKI PRACY

Znajdziecie w nim między innymi:

Święto Sadzenia Drzew w Warszawie w kwietniu 1937 roku.
Katastrofa kolejki wilanowskiej w Powsinie, 10 lipca 1933.
Zespół baletowy Lucyny Rygier przed wyjazdem na zagraniczne tournee w lipcu 1933 roku.

Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Szczegóły w Waszym Kurierze Ilustrowanym O!ZNAKI PRACY.